3D simulácie


Ako to funguje?

Roboty sa už bežne používajú v priemyselnom  prostredí - na lakovanie, bodové zváranie, paletizáciu a veľa ďalších aplikačných možností.
Simulácia  presne napodobňuje reálne prostredie, ako aj fyzické interakcie robota s týmto prostredím. Prostredníctvom simulácie môžeme vyhodnotiť výkonnosť robota z hľadiska lokalizácie, plánovania pohybu a riadenia.

Ponuka služieb

  • Vozíky a prepravné zariadenia

  • Regály a regálové systémy

  • Dopravníky a iné zariadenia

  • Montážne a riadiace stanice