Robotické lakovanie


Čo je robotické lakovanie?

Predstavuje vysoko presné a efektívne lakovacie procesy vhodné pre automobilový priemysel.
V Acumatixe máme už viac ako 10 ročné skúsenosti s automotive štandardami týkajúcich sa lakovania karosérií, plastovych dielov a iných komponentov. Citlivosť, presnosť a univerzálnosť tohto riešenia znižuje výrobné náklady a skracuje výrobný proces čo klientom v konečnom dôsledku prináša úspory aj z dôvodu nižších nárokov na údržbu strojov.

Ponuka služieb

  • Kompletné riadenie paint projektu

  • Tvorba a modifikácia trajektórií

  • Parametrizácia lakovacieho procesu

  • Nastavenie hrúbok aplikácie

  • Odladenie color tónu

  • Zvyšovanie efektivity lakovne

  • Návrh a realizácia lakovacích vešiakov